تبلیغات
Flashy girl - 16 سالگی -45

16 سالگی -45

چهارشنبه 16 دی 1394♦ 05:41 ب.ظ♦ Flashy girl♦
روزا میگذرن

چه زود و چه دیر چه خوب چه بد

بعضی وقتا انقدر از خودت دوری

انقدر غافلی که شمارش روز ها که سهله

شمارش سالها رو هم یادت میره

اما وقتی به خودت میای

تک تک لحظات زندگیت

تک تک نفس ها تک تک ثانیه هات ارزشمند میشن

مثل من ...

دیروز 15 دی ماه 16 سالم شد

بعضی ها میگن الان وارد 17 شدی

اما برای منی که تک تک لحظات زندگیم ارزشمنده 

تا سال دیگه 15 دی 16 سالمه 

خداحافظ 15 سالگی سلام 16 سالگی

ژ.ن:عکس های بست فیلم و رمان گرگ و میش