تبلیغات
Flashy girl - عمـ ـل کردن به قول-2

عمـ ـل کردن به قول-2

چهارشنبه 26 آذر 1393♦ 09:16 ب.ظ♦ Flashy girl♦

سـ ـلام

خوبید؟؟من که عـ ـالیمممم

من امدم درحالی که به تـ ـمام قول هام عمل کردم

یادتونه قول داده بـ ـودم که 35 ساعت در یک هفته درس بخونم

خب مـ ـن خوندم

انقدر زیاد بود که مـ ـامانم خسته شد بجای من

راستی توی آزمون هـ ـای مرآت نفر اول کشوری توی زیست شدم

توی آزمون قبلیم هـ ـم نفر اول کشوری زبان شدم

خوشــ ـحالم

وای باورم نمیـ ـشه 19 روز دیگه تولدمه

سـ ـاله میشم

راستی عکس بالایی مـ ـنم که دارم بستنی میخورم

آخ که دلم برای بسـ ـتنی تنگ شده

اخه سـ ـرده

عکس پایینی هــ ـم منم دارم توی اتاقم گیتار میزنم

راستی من یه دوسـ ـت خیلی خوف پیدا کردم

اسمش کیمیاسـ ـت

اوه راستی امتحانای تـ ـرم ما از چهارشنبه شروع میشه

برای شما کـ ـی شروع میشه؟؟

و اما یـ ـک خبر تازه

و پیشاپیـ ـش کریسمس مبارک و شب یلدا و

عید پاک که گذشت مبارک

راستی من دوتا کــ ـارتون خریدم عکسش

 شاید فرداشب یا شایدم امـ ــشب ریو2 رو ببینم

کــ ـاری ندارید؟؟

بای تا هفـ ــته ی بعد