تبلیغات
Flashy girl - دوتا مهمونی-افطاری-pet -بازم زبان-21

دوتا مهمونی-افطاری-pet -بازم زبان-21

دوشنبه 8 تیر 1394♦ 01:12 ب.ظ♦ Flashy girl♦


های خوبید؟من خوبم اما خسته

پنج شنبه خونه مامانی جونم مهمونی بودیم

اتفاق خاصی نیفتاد فقط خوش گذشت

جمعه هم خونه عمم مهمونی بودیم

با سیمین و مهشید خندیدم

و همگی باهم والیبال دیدیم

یکشنه یعنی دیروز هم افطار توی آموزشگاه زبانم بود

هوا بسی گرم بود اما به وســـ
ـــیله من و کوثر کلی حال کردیم

به دیگرونم حال دادیم

امروز صبح هم از ساعت 9:30 تا ساعت 1 امتحان pet داشتم

توی کلاس زبانم

امتحان تا ساعت 11 بود ولی بخاطر مکالمه یکم وقتمون تلف شد

دقیقا منو ایزابلا و فاطمه آخرین نفرایی بودیم که مکالمه دادیم

اما انقدر خندیدیممممم انقدر خندیدیمممممم

هه دوباره شب هم کلاس زبان دارم

راستی ازمون پت ازمونی واسه تاپ ناچی هاست

تقریبا یه تعیین سطحه و هیچ تاثیری رومون نداره از لحاظ نمره

فقط پوون مثبت داره برامون ولی امیدوارم قبول شم

خود اون خانم هم از مکالمم خیلی خوشش اومد و گفت عالی بود

واسه این پست کسی صدا نمیشه چون خستم و روزه

راستی روزه هاتونم قبول

والیبال هم که باختیم فکر نکنم صعود کنیم!

بــــــــای