تبلیغات
Flashy girl - اولین پسـ ـت+تغیـ ــیرات اساسی-1

اولین پسـ ـت+تغیـ ــیرات اساسی-1

چهارشنبه 12 آذر 1393♦ 03:52 ب.ظ♦ Flashy girl♦


هـ ــای

خوبـ ـید؟

این اولین پسـ ـت من بعد از سـ ـه ماه بدون وب بودنه

دلم برای نت و وب تـ ـنگ شده بود

راستش تصمیم داشـ ـتم دیگه وب نزنم

اما نساختم

توی ایـ ـن مدت کلی دوست پیدا کردم

گذشته و دوستای قدیمـ ـم فراموش کردم

قالبم هم کار میـ ـوسا جونمه خیلی قشنگه

خب اول یکمی معرفی مـ ـیکنم

مریـ ـم ام و 15 سالمه

بچه ی تـ ـهرانم

اول دبیرسـ ـتانم و اگر هم میخواید بیشتر بدونید برید پروفایلم

بهتون قـ ـول میدم که هفته ی دیگه این طوری باشم

خب برنامه ی مطالعه ی هـ ـفتگی بعدم:عکسش 


بهتون الـ ـان قول دادم که هفته ی دیگه اینطوری بخونم

خب با درسـ ـا چطورید؟؟

درسای من که خیلی سخت نیست

دبیرستان با راهـ ــنمایی خیلی تفاوت داره

حالا جدا از مسـ ـائل درسیم

من هفته ی پیش عروسک پــ ـو خریدم:عکسش 


خیلی دوسش دارم شبا باهاش میخوابم

راستی من فـ ــقط اخر هفته ها آنلایم

راستی من کارتون هتل ترانسـتــ ـیلوانیا رو خریدم:عکسش 


از شنبه تا حالا دارم پـ ـر پـ ـر میزنم که ببینمش

اما قول داده بودم امـ ــشب ببینم

راسـ ـتش یکمی هم ناراحتم

چون تیچرم از دوشنبه عوض شده

تیچر عزیزم از انگلیـ ـش تایم 3 باهامون بوده

تا الـ ـان

اما چون کلاس برامون خـ ـسته کننده شده بود تیچرمون

خودش یه معلم دیـ ـگه رو برامون فرستاد

اما قول داده 4 ترم دیگه بـ ـازم تیچرمون شه

و اون تغییر اساسی اولـ ـش همین بود

چون من اصلا از زبانم لـ ـذت نمیبردم اما حالا...

شاید حتی این تیچر بد باشه اما چـ ـون روش تازه داره

خـ ـیلی خوبه

و همچنین از روز هـ ـای فرد به زوج اومدیم

خیلی خوبه چون تمام برنامـ ـه هام باهاش جور شده

راستی امروز فاینال داشتــ ـم

کلی زبان خونــ ــ ـدم و عالی دادم

امروز هم مشقای یک هـ ـفته ی مدرسمو باید بنویسم چون وقت ندارم

و درضمن امروز باید کلی ریاضی بخونم و جـ ـمعه هم 6 ساعت بخونم

کاری نــ ـدارید؟؟

بـــــــــــــای