تبلیغات
Flashy girl - هوش مـ ـن _ 10

هوش مـ ـن _ 10

سه شنبه 19 اسفند 1393♦ 02:43 ب.ظ♦ Flashy girl♦

هــ ــای

خوبیـ ـد؟

دیروز جواب آزمون هـ ـوش ورغبت تحصیلی را به ما دادند

آزمون رغبت تحصیلی آزمونیه که از عـ ـلاقه هات میگی

من به نویسندگی و پزشـ ـکی علاقه دارم

البته شغل آیندم انشاا... پزشـ ـکیه

اما پزشـ ـکی که کتاب مینویسه

توی آزمون رغبت براساس علاقم دو شغل نویسندگی و پزشکی

بهم پیشنهاد شده و به رشـ ـته های تحصیلی

براساس علاقم رتــ ـبه دادن که از همه بیش تر تجربیه

بعد ریاضی و انسـ ــانی و معارف و کار دانش

حالا آزمـ ـون هوشم

هوش نرمال توی این ازمـ ـون 100ــه

و به ازای هر 15 تا هـ ـوش

یک طـ ـبقه به لقبت اضافه میشه

من شدم 120 

بالاترین هـ ـوش کلاسمون بودم

من فردی هستم که باهوشـ ـم ولی

باهوشیم نزدیک تیزهوشـ ـیه و از باهوشای اطرافم باهوش ترم

و براساس هوشم به رشـ ـته ها امتیاز دادن

و امتیاز همه ی رشته هـ ـام از 10...10بود

هـ ـوراااااا

به افتخـ ـارم

منم خانم دکـ ـتر آینده و باهوش

این شکلک ها نشون میده که من چقدر طبیعت را دوست دارم

و مرسی از کیمیا جان که منو در ساخت امضام کمک کرد

بــــــابـــــــای