تبلیغات
Flashy girl - مثبت بیندیــ ـش_8

مثبت بیندیــ ـش_8

شنبه 25 بهمن 1393♦ 02:39 ب.ظ♦ Flashy girl♦

سـ ــلام

من دعوت شدم به چـ ـالش از طرف کیمیا جونم

یه چالش که در اون انـ ـرژی مثبت موج بزنه

خب میخوام از اتفاقات خــ ـوب این مدت بگم

از ایـ ـنکه معدلم شد 19.33 به نظر خودم خوبه

من خودم راضیـــ ــــم

چون درسای دبیرسـ ـتان سخته ...نه

شیریــ ـــ ـــنه

دوسـ ـتشون دارم

امروز توی مدرسه خیلی خـ ـوش گذشت

بهم لوح تقـ ـدیر و جایزه به عنوان دانش آموز کوشا دادن

و کلی با مهسا و اسـ ـی خندیدیم

مهسا جون خـ ـیلی دوستت دارم(و عاشق سعید معروف هست)

(و عاشق علیرضا حقیقی و مرتضی پور علی گنجیه)(معدلش 19.12)

و میدونم که داری این پسـ ـتو میخونی

اسی عشـ ـقم تورو هم دوست دارم

(اسی دختره ها)(و عاشق اشکان دژاگه خخخخخ)

خلاصـ ـه توی مدرسمون همه چی خوبه

درسـ ـا معلما دوستا

زهرا جونم که شـ ـاگرد اول شدی

آفرین عـ ـشقممم

زهرا (دوم شـ ـدی)و هـ ـدیه شمارم دوست دارم

و اون یکی زهرا(عاشق سردار آزمونه)

و عطیه جونـ ـم(عاشق رضا قوچان)

همتونـ ـو دوست دارم

توی کلـ ـاس زبان خیلی خوش میگذره

با دوسـ ـتام میخندیم و شادیم

و این ترم حسـ ـابی دارم زبان میخونم

خــــب

دعوت میکنم از آنـ ـی و ملیکا

بـ ـای