تبلیغات
دو پلــه مانده تا آینـــده - نتیجه نظرسنجـ ـی-7

نتیجه نظرسنجـ ـی-7

سه شنبه 14 بهمن 1393 02:48 ب.ظ

نویسنده : Flashy girl
ســ ـلام
 
با نتیجه نــ ـظر سنجی اومدم

خب بالاترین بـ ـازدید وبم برای

دبسـ ــتانی هاست

هـ ـورا دبستانی ها

با 32 درصـ ـد اول شد

هفتمیا با 26 درصـ ـد دوم

هشـ ـتمیا با 17 درصد سوم

اول دبیرسـ ــتان با 8 درصد چهارم

اول به بالـ ـا 5 درصد آخر شد

واقعــ ـا فاجعه ست

راسـ ــتی...

احـ ـساس میکنم...

توی نظر سنـ ـجی جدید شرکت کنید جالبه

بـــــای

پ ن:خوشحالم از اینکه نابم...آره نابم چـ ـون کمیابم

عین تو....نیستم هـــــه

دیدگاهها : به پسـ ــت ثابت بده عـ ــزیزم
آخرینویرایش: سه شنبه 4 فروردین 1394 12:28 ب.ظ