تبلیغات
Flashy girl - تولدی دوبـ ـاره و چالش-5

تولدی دوبـ ـاره و چالش-5

سه شنبه 16 دی 1393♦ 07:10 ب.ظ♦ Flashy girl♦

هــ ـ ـای

   خوبید؟مـ ـن عالیم

  دیروز تـ ـولدم بود

15ساله شـ ـدم حسابی شادم

احساس کردم دوباره متولد شدم  تصمیـ ـم گرفتم فرد جدیدی شم

خب از جشـ ـنم میگم دیروز از کلاس زبان که اومدم همه جا تاریک بود

بعد که همه جا روشن شد دیدم کل خونه با ریـ ـسه

و بادکنک های رنگی تزئـ ـین شده مثل هر سال

خلاصه رفتم آماده شدم و لباس قـ ـرمزم رو پوشیدم عکسش

موهامم سـ ـاده دم اسبی بستم و طلاهامو انداختم

در کل بعد کـ ـلی بزن و برقص کیکم اومد

خیلی خوشمل بود یه درخـ ـت قطع شده بود با دوتا موش عکسش

بعد دیگه فوت کردن شمع و آرزو و رقـ ـص چاقو  و...

رسـ ـیدیم به بخش زیبای هدیه

مامانو بابام بهم پول دادن و یه عروسک دستشون درد نکنه

داداشیم هم برام  عروسـ ـک خریده بود +پول  عکسش

بهر حال خونواده عـ ـزیزم مرسی

و مرسی از کسانی که بهم تبـ ـریک گفتن

راسـ ـی شنبه امتحانام تموم میشه

وای دلم یه تفـ ـریح حسابی اخر هفته ای میخواد

حالا چالـ ــشم

اگــــــر "نـــــ ـــوشیدنی"بودم= سافت درینک

اگــــــــــر "مـــــــیوه" بــــ ــــودم= توت فرنگی

اگــــــــر "هـــ ـــوا" بـــــــودم= بارونی و رعد و برق

اگــــــــر "رنــ ـــگ" بـــــودم= صورتی

اگــــــــ ــــر "فعــــــــــل" بــــــــــودم= علاقه

اگــــ ــــــر "کـــــــتاب" بـــــــــودم= توآیلایت

اگـــــــــر "فیـــــ ـــلم"بــــــــــودم= توآیلایت

اگــــــــر "بــــــ ـــــازی" بــــــــــودم= pou  

اگــــــــــــــر "هنـــــــــر" بــــــ ــــودم= نقاشی

اگـــــــــــر"خـــــــواننده" بـــ ــــ ـودم=....

اگـــــــر "گنــــــــاه" بـــــــــــودم= تنهایی

اگــــــــر "حــــــــیوان" بـــــودم= هرگوش

اگــــــــــر "شهــــــــر" بـــ ــــ ــــودم= واشنگتن

دعوت میکنم از آنی و دخی پاپیونـ ـی

بــای