تبلیغات
دو پلــه مانده تا آینـــده - کریسـ ـمس-4

کریسـ ـمس-4

سه شنبه 9 دی 1393 07:00 ب.ظ

نویسنده : Flashy girlهــ ــ ـای

کریسمــ ـستون مبارک

11م ســ ـال تحویله


از الان سـ ـال 2015 تبریک


خوبید؟امتـ ـحانا چطوری؟؟


من که هیـ ـچ نظری ندارم

ممکنه 20 شـ ـم یا 0

فردا هم امتحان مطـ ـ ـالعات دارم اسونه

امروزم امتحان فـ ـیزیک داشتم

4صفـ ـحه بود

همه رو نوشـ ــتم خیلی خوب دادم

وای جمعه بلـ ـ ـه برون داییمه

بعد شنبه هم امتحــ ـان ریاضیات دارم

دوستتون دارم و ممنـ ـونم که خوندی

راستی هفـ ـته دیگه دوشنبه تولدمه

بــــای

دیدگاهها : به پسـ ــت ثابت بده عـ ــزیزم
آخرینویرایش: سه شنبه 4 فروردین 1394 12:34 ب.ظ