تبلیغات
Flashy girl - خسته-63

خسته-63

چهارشنبه 24 مرداد 1397♦ 03:24 ق.ظ♦ Flashy girl♦
خیلی وقتها باید بیخیال شد
دیگه به چیزی نباید حسی داشت
دیگه نه خوشحال شی نه ناراحت شی
 حرفا عصبیت نکنه
دیگه چیزی هیجان زدت نکنه
صبح ک بشه تا چند ساعت تو تختت بمونی
و ب این فک کنی ک بیام بایین ک چی؟
حالا اگرم اومدی بایین
تا شب کار خاصی نکنی
میگن اختیار داریم دیگه؟
اختیار کنی ک هیچ کاری نکنی
شب هم تا چند ساعت قبل از خواب ب همه چی فک کنی
به همه چیز و همه کس
و ته تهش به این برسی ک
چرا من تنهام؟
اما بعدش حتی علامت سوالش خذف بشه 
و بشه من تنهام
هستم ک هستم
بعد تصمیم بگیری بخوابی...
و این وضع برای مدت ها ادامه بیدا کنه
 خب تبریک میگم عزیزم
تو مردی
فقط نفس میکشی