تبلیغات
Flashy girl - بهترین من -62

بهترین من -62

سه شنبه 2 مرداد 1397♦ 11:32 ب.ظ♦ Flashy girl♦

من همیشه اینطوری نبودم...
این جمله اغازگر تمامی مکالمات و متن های منه
یه جمله با هزاران معنی
که بشت تک تک حروف جمله بنهان شدن
اما چی میشه اگه یه روز از جمله بیان بیرون؟
جمله از هم فرو میباشه
صدام میشکنه
و من دیگه نمیتونم حرف بزنم
چون جمله ای که باهاش مکالماتم شروع میشد
دیگه وجود خارجی نداره
بس تا زمان دارم حرف میزنم و حرف میزنم
از ادمی که هستم و نبودم میگم
از کسی که میخواستم بشم و نشدم
و کسی که میخوام بشم و هستم میگم
انگار سرنوشت اینطور میخواسته
من نشم کسی که میخواستم بشم تا بشم کسی که باید میشدم
شاید بهترین من همین من باشه
شاید همین من کسیه که باید میشده
چه من شاد چه من غمگین
من کسی هستم که سرنوشت میخواست باشم
بس من تلاش نمیکنم که تغییر کنم
چون میخوام به بهترین خودم تبدیل شم
بهترین خودم
نه بهترین دیگران
هرچند این بهترین من بدترین دیگران باشه
نمیشه که نویسنده ما رو بیخود وارد داستانش کنه
حتما ما هم یه نقشی داشتیم
مهم نیست اگه نقش ما
   دادن یک ترازدی غم انگیز به بایان دستان باشه
یا اوج امید بخش داستان 
یا هرچیز دیگه ای
ما باید نقشمونو اجرا کنیم
به بهترین نحوش
هرچند که اون نقش منفور باشه 
ما در اون صورته که میشیم بهترین من


نوشته شده توسط فلشی گرل